English Azari Arabic

پذیرش بیمار

متقاضی گرامی:
* از اینکه گروه ما را برای دریافت خدمات پزشکی درمانی مورد نیاز خود انتخاب نموده اید خرسندیم و از شما سپاسگزاریم.
* لطفاً متن توافقنامه دریافت خدمات را به دقت و بطور کامل مطالعه فرموده و در صورتی که موافقت خود را اعلام می نمایید، مراحل پذیرش خود را پیش بروید.من توافقنامه دریافت خدمات مطاله کرده و با شرایط و ظوابط آن موافق هستم .